• EĞİTİM SİSTEMİMİZ

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

               

EĞİTİM YÖNTEMLERİMİZ

Sudoku Anaokulu eğitim yönteminde ana felsefemiz; eğitimin doğumla başlayıp, hayat boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğidir.  Hayat boyu sürecek olan öğrenmenin temelleri ise ilk altı yılda yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu farkındalıktan yola çıkarak Sudoku Anaokulu; çocuğa sevgiyi ve saygıyı temel prensip edinmiş,  eğitimde uzman kadrosu ile özgüveni yüksek, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, karşılaştığı problemlere ilişkin çözüm yolları üretebilen, başkalarının düşünce ve haklarına saygı duyan, çevre ve toplum bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi temel eğitim felsefesi olarak belirlemiştir.

Sudoku Anaokulu çağdaş bir yaklaşım ile uyguladığı eğitim programlarında; çocuğa öncelik tanıyarak, etkin öğrenme ortamı sunan ve tüm dünyada kabul gören;  “Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zeka, Montessori ve High Scope” gibi önemli eğitim yaklaşımlarını birleştiren bir eğitim sistemi kullanmaktadır. 

Proje Tabanlı Öğrenme; bir eğitim modeli olarak bir ya da birden fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklıdır. Bir uygulama içerisinde birden fazla öğrenme hedeflerini kapsar. Bu modelde öğrenci gerçek problemin çözümüne yönelik çalışma içerisinde ağırlıklı olarak düşünme, problem çözme ve yaratıcılık, bilgiye ulaşma, sorgulama gibi aktiviteler yaparak hem bireysel hem de ekip çalışması için zaman ayırır.

Çoklu zeka kuramı; eğitimde bireysel özelliklerin, ilgi alanlarının ve öğrenme yollarının farklı olduğu görüşünden ortaya çıkmış bir eğitim yaklaşımıdır. Bu kuramın eğitimde kullanımı, her bir öğrencinin özel ilgi ve yeteneklerine olduğu kadar bütün öğrencilerin öğrenme yollarının farklı yolduğunu bilerek bireysel bir biçimde öğrenme alanlarına ilişkin eğitim ortamının yaratılmasını sağlar. Çoklu zeka teorisinin öğrenme ortamlarında kullanılmasıyla beynin hem sağ hem de sol lobu aktif hale getirilir. Bunun sonucun da insan beyninin kullanım yüzdeliği artar. Beynin aktif olarak kullanıldığı ortamlarda çocuklar, yüksek düşünme becerileri geliştirirler, çocukların hayal güçleri zenginleşir ve öğrenme etkinlikleri artar. Sınıflarda farklı öğrenme teknikleri hazırlanarak her öğrenciye eşit öğrenme fırsatı verilir.

Montessori Yöntemi;Montessori eğitim yönteminde öğretim sırasında çocuklara eğitim materyalleriyle donatılmış hazır bir çevre sunulur.  Sınıf düzeni ile her çocuğa aynı seviyede eğitimden ziyade her çocuğun kapasitesinin ve ilgisinin şekillendirdiği bir eğitim metodu uygulanır. Konsantrasyonu yüksek olan çocukla ilgisi dağınık çocuğa verilecek ortak eğitim ikisini de yoracağı gibi başarılı bir sonuç da getiremez. Kişiselleştirilmiş eğitim çocukta özgüvenin artmasına olanak verir. Farklı yaş gruplarının uygulamalarda bir arada oluşu çocuğa dayanışmayı ve değişik ortamlarla baş etmeyi öğretir, empati, sosyalleşme gibi diğer becerilerin de gelişmesine yardımcı olur.

High Scope Yöntemi High/Scope Eğitim Sistemi, her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı, düzenlenmiş öğrenme ortamı ve günlük program, olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, temel unsurlardır. Çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmelerini sağlar. High/Scope Eğitim Sistemi'nde planla-yap-değerlendir süreci, çocuklara önemli öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisidir. Anne-baba unsuruna geniş yer veren bu yöntemde programın en önemli özelliklerinden biri de, benimsediği etkin öğrenme yaklaşımıdır. Etkin öğrenen çocuk, yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak ve insanlarla, fikirlerle, olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırır. Yaratıcılığı teşvik eder.

ÖĞRENME MERKEZLERİMİZ

Okulumuzda çocukların oyun, öğrenme gereksinimi karşılayan ve etkin öğrenmeyi kolaylaştıran ilgi köşeleri (evcilik, kukla, doktor, tamir araçları, eğitici oyun,) çeşitli Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş Bilgisayar Laboratuarı ve akıllı tahta, Müzikli eğitici ve öğretici kitaplarla donatılmış Okul Kütüphanesi, Drama Odası,  Sudoku Sokağı, Müzik Odası, Sanat-Etkinlik Odası ile Matematik, Fen ve Oyun temalı Sınıflarımız bulunmaktadır.

ROTASYON SİSTEMİ NEDİR?

Okulumuzda çocukların dikkat düzeylerini ve yoğunlaşma sürelerini arttıran “Açık Sınıf” uygulaması yapılmaktadır. Çocuklarımız, etkinlikleri sırasında gün boyu sabit mekanda kalmayıp, eğitim içeriğine uygun olarak tüm okulu kullanmakta, her alan için özenle hazırlanmış materyaller içeren sınıflarda “rotasyon sistemi” ile eğitim görmektedirler.

 

“Okulumuz  TÜW’den  ISO 9001 kalite güvence sistemine sahiptir.”

To Top ↑