Müzik

Orff yaklaşımın da insanın yaratıcılığının açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları birleştirerek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir yaklaşımdır.

2 ile 6 yaş grubu çocuklarda müzik eğitimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yaklaşımında ilk kullanılan çalgılar çocukların keşfettikleri çalgılardır. Çevrenizde görebileceğiniz her şey bir orff çalgısı haline gelebilir. İçi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar, poşetler, plastik bardaklar vb. bir çok örnek verilebilir.

Çocuk öğretmenin rehberliğinde önce bir konu belirlenip ardından tamamen yaratıcılığını kullanarak önce konu hakkında fikir alışverişi yapılıp daha sonra oyun eşliğinde yavaş yavaş hareket ve müzik aletleri eklenir. Ve böylece içinde oyunun, dansın, seslerin ve hareketlerin olduğu bir çalışma ortaya çıkar.

“ Her çocuk müziğe aynı ölçüde yetenekli değildir. Fakat bütün çocuklar müziği severler.”

Müzik çocuğun duyularını geliştirir, algılama ve yineleme; yönergeyi anlama ve uyma, hatırlama, ezberleme; ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma; dinleme alışkanlığını geliştirme; parça bütün ilişkisini kavrama gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta da önemli beceriler kazanır.Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı benimser ve dili gelişir.


Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisi ile olumlu duygu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.Grup içinde şarkı söyleyen çocuk birlikte başlama ve bitirme, seslerin yüksekliğine ve ritme uyma, etrafını dinleme, müzik işaretlerini uygulama vb. böylece birlikte bir şeyler başarmanın zevkini yaşarlar.Çocuk kültür ve geleneklerini müzik ve danslar ile tanır.Yaratıcılığı güdülenir, esnekliği artar ve yeni deneyimlere yönelir.Sesini, kulağını ve zevkini geliştirir, çalgı ve çalgı olarak kullanabilecek oyuncakları kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psikomotor gelişimini olumlu etkiler.

To Top ↑